Yıl Sonu Dernek iç Denetimi

Derneğimizin yıl içinde yapmış olduğu gelir gider ve faaliyetlerimizin yönetim kurulu ve denetleme kurulumuz tarafından iç denetimini yaptık.