20 Aralık 1942 Erbaa Depremi

Türkiye’de depremlerin yoğun yaşandığı bölgelerden biri hatta en önemlisi Kuzey Anadolu Fay Hattı’dır.  Çalışmamıza esas aldığımız Tokat’ın Erbaa kazası da bu fay hattı üzerinde bulunmaktadır.  Bu çalışmada, Tokat Vilayeti’ne bağlı Erbaa kazasında 20 Aralık 1942 ve 27 Kasım 1943 yıllarında yaşanan depremlerin yaptığı tahribat ve alınan önlemler konu edilmiştir.  Özellikle 1942 yılında deprem Erbaa’da etkili olmuş ve önemli can ve mal kaybına yol açmıştır.  Aynı depremin Niksar kazası ve Almus nahiyesindeki tahribatı incelenmiştir. 1943 yılındaki depreminde yaşanan can kaybı da küçümsenmeyecek düzeyde gerçekleşmiştir. Her iki depremin de kış mevsiminde meydana gelmesi vatandaşlar için yaşamı daha da zor bir hale getirmiştir.