KVKK Metni

TRA Erbaa Şubesi Web Sitesi Aydınlatma Metni

TRAC Erbaa Şubesi olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla bu metni hazırladık.

 • Kişisel verilerinizin ne olduğunu ve hangilerini işlemekte olduğumuzu açıklıyoruz.
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi ve bu amaçların yasal dayanağını açıklıyoruz.
 • Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktardığımızı açıklıyoruz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınızı açıklıyoruz.

Kişisel Verilerinizi Ne Amaçlarla İşliyoruz?

TRAC Erbaa Şubesi olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işleyebiliriz:

 • Web sitemize üyelik işlemleri ve üyelikinizi yönetmek için
 • Web sitemizdeki hizmetlerinizi sunmak ve bu hizmetlerin kalitesini artırmak için
 • Web sitemizle ilgili soru ve taleplerinizi cevaplamak için
 • Web sitemizi geliştirmek ve daha iyi hizmet verebilmek için
 • Web sitemizdeki reklamları ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek için

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

TRAC Erbaa Şubesi olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilere aktarabiliriz:

 • Web sitemizi barındıran ve işleten veri sorumlusu ve/veya veri işleyenlere
 • Web sitemizle ilgili hizmet aldığımız tedarikçilere
 • Web sitemizi geliştirmek ve daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Haklarınız Nelerdir?

TRAC Erbaa Şubesi olarak kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınız
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınız
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınız
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldığı takdirde, aktarılan ülkeleri öğrenme hakkınız
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme hakkınız
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırma isteme hakkınız
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkınız
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler dahilinde analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme hakkınız
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkınız

Bu haklarınızı kullanmak için TRAC Erbaa Şubesine kimliğinizi tevsik eden bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiyle başvurabilirsiniz.

TRAC Erbaa Şubesi olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak ve işlenme amacına uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

TRAC Erbaa Şubesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirlerden bazıları şunlardır:

 • Kişisel verilerinizi sadece yetkili kişilerin erişebileceği şekilde saklama
 • Kişisel verilerinizi yetkisiz kişilerin erişimine engel olacak şekilde şifreleme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini ve saklanma süresini sınırlandırma
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını açıkça belirtme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ortadan kaldırıldığında veya ilgili mevzuattaki saklama süreleri dolduğunda kişisel verilerinizi silme veya yok etme
 • Kişisel verilerinizinizin işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişilerin haklarını bilgilendirme

TRAC Erbaa Şubesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz ve bu konuda gerekli önlemleri almak için sürekli çalışıyoruz.